הכנת תמונות לדפוס

ישנם שני שלבים בהכנת תמונות לדפוס ובכל שלב כמה פרטים שאליהם צריך לשים לב: איסוף התמונות והכנת התמונות לעימוד. איסוף התמונות כדי למצוא תמונות מתאימות לדפוס צריך לשים לב לאלמנטים הטכניים הבאים. הדברים אמורים מתוך הנחה שהתמונה מתאימה מצד התוכן והאסטתיקה: 1) רזולוציה גבוהה מספיק 2) זכויות יוצרים רזולוציה באופן כללי, כדי שתמונה תהיה באיכות דפוס […]

How to Read More in 2017

We all know that books are a crucial factor in our development and essential to maintaining an exponential growth mindset. However, with ever growing demands and commitments we can find ourselves with very little time to read. My personal solution to this is to focus on speed-listening on two platforms: Audio books Pocket Audio Books […]